Radovi na groblju – grobari

U mjestima gdje ne postoji komunalna služba organiziramo radove na groblju sa našim grobarima koji imaju dugogodišnje iskustvo, vršimo ekshumaciju, prebacivanje i prijevoz umrlih osoba.

Na grobljima u Hrvatskoj i u svijetu organiziramo ekshumaciju posmrtnih ostataka, organiziramo međunarodni prijevoz iz svijeta u Hrvatsku kao i iz Hrvatske u svijet uz svu dokumentaciju. Po potrebi organiziramo kremiranje posmrtnih ostataka.

Galerija fotografija
hrHR