Uređenje i održavanje grobnica

  • Kompletno uređenje i čišćenje groba
  • Dostava cvijeća i svijeća po želji klijenta
  • Posjete na posebne dane

Cijene usluga dogovaraju se za svakog klijenta individualno i ovise o lokaciji groba, zatečenom stanju i opsegu usluga, pošaljite nam email na hrvojkatrogir@yahoo.com i dogovorite sve pojedinosti a mi vam nakon obavljenog posla šaljemo slike.

Galerija fotografija
hrHR