Refundacija troškova pogreba

Kroz godine iskustva u mogućnosti smo vam pomoći kod refundiranja dijela troškova pogreba od strane osiguranja, HZZO ili Socijalnog. HZZO refundira troškove slijedom uputnice HZZO-a.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Jednokratnu naknadu osnovnih troškova pogreba nadležni centar za socijalnu skrb isplaćuje fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

Pravo na naknadu za pogrebne troškove se u slučaju smrti uslijed ozljede na radu ili profesionalne bolesti ostvaruje podnošenjem zahtjeva nadležnom područnom uredu HZZO-a i pripada pravnoj ili fizičkoj osobi koja je snosila troškove pokopa osigurane osobe.

hrHR